ข้าว

วันหยุดยาวเทศกาล คือช่วงที่ชาวบ้านสร้าง Soft Power

เหตุผลที่เกษตรกร ดีใจกับวันหยุดช่วงเทศกาล ที่จริงจะหยุดวันไหนก็ได้  การดำรงชีพในชุมชน ไม่ได้มีรถยนต์กันทุกครัวเรือน บ้านไหนที่ม…

ติดตั้งเทคโนโลยีคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว นักวิจัยใช้ทุกศาสตร์สร้างการยอมรับ

ถือเป็นการพัฒนาโจทย์วิจัย โมเดลแก้จนเกษตรมูลค่าสูง   ที่ใช้เวลานานพอสมควร  เพื่อวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยที่ทำให้ข้าว ไม่งอก เกิดไม่…

ดงสารนาปรัง X นายอข้าวเม่า สินค้าชุมชนมูลค่าสูง อ.อากาศอำนวย

ฝันในฝัน อยากให้ข้าวนาปรังแปรรูปข้าวเม่าได้ "แปรรูปข้าวเม่า" เป็นหนึ่งในภาพฝันของชาวดงสาร เพื่อพัฒนาสินค้าช่วงกลางน้ำ …

ข้าวเม่านาปรัง ทางเลือกสร้างมูลค่าเพิ่ม การทำนาบ้านดงสาร จ.สกลนคร

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ที่ทุ่งพันขันมากกว่า 4,000 ไร่ เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมเตรียมพัฒนาสินค้าจากภูมิปัญญา พบผู้ประกอบการด…

ตะแกรงร่อน คัดพันธุ์ข้าวทำนาปรัง

ตะแกรงร่อน คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ โมเดลคลังเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยนักวิจัย ม.ราชภัฏสกลนคร ทีมปฏิบัติการเกษตรมูลค่าสูง ปีนี้ก…

มรภ.สกลนคร จัดเวทีคึดนำกัน Forum "ผสานความคิด สร้างธุรกิจเพื่อสังคม"

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ อำเภออากาศอำนวย หน่…

ทำโรงทาน “บุญมหาชาติ” วัดไตรภูมิ สืบสานประเพณีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

บุญมหาชาติ บุญประทายข้าวเปลือก วัดไตรภูมิ อ.อากาศอำนวย นักวิจัย ม.ราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ นายอำเภออากาศอำนวย รวมพลังศรัทธาซื้อสินค้…

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา