เปิดบูธสบู่สมุนไพรไทบรู ในงานคัดสรรผู้นำขจัดความยากจน จ.สกลนคร


ที่บ้านคำเจริญ ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร กลุ่มสบู่สมุนไพรชุมชนบ้านคำแหว ร่วมเปิดบูธแสดงผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรไทบรู (ครั้งแรก) ในงานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น การคัดเลือกผู้นำที่มีผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนดีเด่น ประจำปี 2567 จังหวัดสกลนคร (รอบกลั่นกรอง) เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2567

หลังจากกิจกรรมการคัดสรรฯ เสร็จ นายยรรยง พรมศร นายอำเภอพรรณานิคม พร้อมด้ายคณะกรรมการ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม นายกเทศมนตรีตำบลไร่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วม ได้เดิมชมบูธการแสดงและอุดหนุนสินค้าของชาวบ้านในตำบลไร่

ทีมนักวิจัย ม.ราชภัฏสกลนคร นำโดย อ.สายฝน ปุนหาวงค์ ได้รายงานผลดำเนินการวิจัยโมเดลแก้จนเกษตรมูลค่าสูง ฯ ในพื้นที่บ้านคำแหว ด้วยแนวคิดการสร้างโอกาสทางสังคมจากทุนวัฒนธรรมชนเผ่าบรู (ไทบรู) ซึ่งได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจาก หน่วย บพท.

ตามวิถีดำรงชีพไทบรูที่มีอัตลักษณ์คือสมุนไพร ซึ่งมีชื่อเสียงด้านหมอยาสมุนไพร จึงนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปเป็นสบู่เพื่อใช้ในครัวเรือน จนชุมชนมองเห็นคุณค่าจึงเกิดการต่อยอด และรวมกลุ่มกันแปรรูปสบู่เพื่อจำหน่วยหลายสูตร ได้แก่ สูตรมะขามน้ำผึ้ง สูตรมะขามกาแฟ สูตรมหาเมฆ สูตรพญาว่าน สูตรน้ำผึ้งเดือนห้า ในปัจจุบันกลุ่มมีเงินหมุนเวียนมากกว่า 10,000 บาท ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น

นายอำเภอพรรณานิคม ได้กล่าวขอบคุณทีมนักวิจัยที่สามารถรวมกลุ่มอาชีพได้ และชวนมาออกบูธแสดงสินค้าในวันนี้ ซึ่งทราบว่าไทบรูมีวัฒนธรรมที่เข้าถึงยากจึงมีอุปสรรคในการพัฒนา ในอนาคตต้องอาศัยภาคีเครือข่ายพัฒนาด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และยกระดับกลุ่มให้เข้มแข็งต่อไป

บรรยากาศการเปิดบูธสมาชิกกลุ่มทุกคนรู้สึกตื่นเต้น บางคนเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับหัวหน้าส่วนราชการแบบไกลชิด บางคนมีน้ำตาแห่งความปิติยินดีกับการเข้าถึงโอกาสในวันนี้ นี่นับเป็นก้าวสำคัญทำให้ไทบรูเปลี่ยนมุมมอง การเข้าถึงหน่วยงานรัฐคือโอกาสมากกว่าเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีพ 

พร้อมทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำชุมชน ได้ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดเชิงวัฒนธรรม จะผลักดันเป็นสินค้าของค่ายเพลงกลางโคกเรคคอร์ดในอนาคต นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมไทบรู หรือ Soft Power

สนใจสบู่สมุนไพรสามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มสบู่สมุนไพรชุมชนบ้านคำแหว หมู่ที่ 3 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 โทร 062 292 9262 Facebook : Khamwae Herb

[ติดตามงานสมุนไพรไทบรูได้ที่ https://www.1poverty.com/search/label/สบู่ไทบรู ]


เรียบเรียงโดย : สมชาย เครือคำ (แตงโม สกลนคร)
ดำเนินการ : โครงการพัฒนาระบบห่วงโซ่การผลิตเกษตรมูลค่าสูง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ติดตามได้ที่ Onepoverty และ blockdit และ Facebook
แหล่งทุนวิจัย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ติดตามได้ที่ งานยุทธศาสตร์ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
{fullWidth}

1 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
ใหม่กว่า เก่ากว่า